Monika Ochal

Wykształcenie:

Absolwentka Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów i Kurs dla pracowników działów personalnych.

Doświadczenie zawodowe:

Od 20 lat pracuje w branży Human Resources. Zawodowo łączy biznes z człowiekiem i jego rozwojem.

Obecnie realizuje się w dziale HR międzynarodowej korporacji. Współpracuje na co dzień z senior menagerami jak również kierownikami niższego szczebla. Dostarcza rozwiązania spraw personalnych, jak również odpowiada za rozwój i szkolenie Pracowników. Pracuje z grupami oraz indywidualnie według potrzeb biznesu. Podejmuje tematy komunikacji, umiejętności sprzedażowych, wywierania wpływu, przywództwa, motywacji, rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne zgłębiając teorię talentów Gallupa, analizując raporty klientów.

O sobie:

Moje życie zawodowe to od zawsze praca z ludźmi i dla ludzi. Człowiek i jego funkcjonowanie to moja pasja.

Czasami czuję więcej , rozumiem, słucham, pokazuję kierunek, szukam, poznaję, zmieniam, podaję pomocną dłoń.