Monika Baryła-Matejczuk

Dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Pełnione funkcje:

Psycholog, profesor w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Akademii WSEI, trener, terapeuta i psychoedukator.

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tytuł doktora obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Terapeuta terapii zorientowanej na emocje (I i II poziom) Ośrodka Intra.

Doświadczenie zawodowe:

Ekspert w zakresie tzw. wysokiej wrażliwości. Prowadzi zajęcia z profilaktyki i pomocy psychologicznej, kompetencji miękkich, historii myśli psychologicznej, metodologii badań psychologicznych i psychometrii, trening zachowań organizacyjnych, zajęcia z zakresu pozyskiwania kompetencji, warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka publikacji z zakresu wysokiej wrażliwości, psychologii pozytywnej, psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej.

Terapeuta Terapii Zorientowanej na Emocje (EFT – Emotion Foceused Therapy), trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji, trener kompetencji zawodowych. Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Koordynator i autor międzynarodowych projektów dotyczących wrażliwości: „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

O sobie mówi:

W pracy pomocowej koncentruję się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, staram się zrozumieć i wesprzeć z realizacji zamierzeń i planów. Bliski są mi poglądy mówiące, że człowiek to całość, jedność psycho-fizyczno-duchowa. Jestem więc przekonana, że wsparcie psychologiczne pomaga osiągać cele stawiane w różnych obszarach, daje warunki by człowiek mógł realizować swój potencjał i wieść satysfakcjonujące życie. Prywatnie jestem żoną i mamą. 😊