Małgorzata Gorzel

Dr n biol. Inż. Małgorzata Gorzel, profesor AWP

Pełnione funkcje:

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, współzałożycielka i prezes fundacji Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie. Redaktor merytoryczny działu Medical Biology, Cosmetology czasopisma Archives of Physiotherapy and Global Researches.

Wykształcenie:

Biolog, plastyk, arteterapeuta. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Wykształcenie artystyczne zdobyła w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie otrzymując tytuł plastyka w dwóch specjalnościach: techniki malarskie i pozłotnicze oraz witraż i szkło artystyczne. Ukończyła także podyplomowe malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także Arteterapię w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe:

Wieloletni wykładowca akademicki, instruktor warsztatów arteterapeutycznych, autor programów kształcenia na studiach I i II stopnia. Autorka/Współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Autorka/Współautorka kilkunastu wystaw malarskich i fotograficznych m.in.: „Niemianownik”, Choroszcz 2021r., „Biebrza obiektywem i pędzlem malowana”, „Noc Biologów”, Olsztyn 2021, „Wszystko jest z wody I”, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn 2022r. , „Wszystko jest z wody II” Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2023

O sobie:

Mam silny charakter i nie poddaję się Do życia podchodzę pozytywnie i staram się niczego nie żałować, cieszą mnie małe rzeczy, duże zaś nie przerażają. Idę własną ścieżką, bo każdy ma prawo marzyć inaczej.

Misja/Wartości:

Zarażanie ludzi pasją do sztuki i płynącymi z niej korzyściami zdrowotnymi dla ciała i psychiki.